Kim jesteśmy?

Spółdzielnia POVOLY jest autonomicznym zrzeszeniem osób, które zjednoczyły się dobrowolnie w celu zaspokojenia swoich wspólnych aspiracji i potrzeb ekonomicznych, społecznych i kulturalnych.

DIY - Zrób to sam

Spółdzielnie opierają swoją działalność na wartościach samopomocy, samoodpowiedzialności, demokracji, sprawiedliwości i solidarności.

Wartości

Zgodnie z tradycjami założycieli ruchu spółdzielczego, członkowie spółdzielni wyznają wartości etyczne uczciwości, otwartości, odpowiedzialności społecznej i troski o innych.

DEZYNSEKCJA BIAŁYSTOK

Posted by ' . ' On 03:04

Szybka i dyskretna dezynsekcja, zwalczanie wszelkich szkodników takich jak:

- pluskwy
- karaluchy
- prusaki
- komary
- mole
- mrówki
- roztocza itp.

Białystok i okolice
Ceny od 100 zł

kontakt: tel. 736-244-327

  • www.dezynsekcjabialystok.tk
  • facebook.com/dezynsekcjabialystok
  •