Kim jesteśmy?

Spółdzielnia POVOLY jest autonomicznym zrzeszeniem osób, które zjednoczyły się dobrowolnie w celu zaspokojenia swoich wspólnych aspiracji i potrzeb ekonomicznych, społecznych i kulturalnych.

DIY - Zrób to sam

Spółdzielnie opierają swoją działalność na wartościach samopomocy, samoodpowiedzialności, demokracji, sprawiedliwości i solidarności.

Wartości

Zgodnie z tradycjami założycieli ruchu spółdzielczego, członkowie spółdzielni wyznają wartości etyczne uczciwości, otwartości, odpowiedzialności społecznej i troski o innych.

ILUSTRACJA, PROJEKTOWANIE - BALANS STUDIO

Posted by ' . ' On 15:52Balans Studio oferuje swoje usługi w zakresie tworzenia:

- ilustracji
- identyfikacji wizualnej

- projektowania etykiet
- plakatów
- map komunikacyjnych
- murali
- halek

kontakt: biuro@balansstudio.pl | +48 604 22 88 40

  • www.balansstudio.pl
  •