Kim jesteśmy?

Spółdzielnia POVOLY jest autonomicznym zrzeszeniem osób, które zjednoczyły się dobrowolnie w celu zaspokojenia swoich wspólnych aspiracji i potrzeb ekonomicznych, społecznych i kulturalnych.

DIY - Zrób to sam

Spółdzielnie opierają swoją działalność na wartościach samopomocy, samoodpowiedzialności, demokracji, sprawiedliwości i solidarności.

Wartości

Zgodnie z tradycjami założycieli ruchu spółdzielczego, członkowie spółdzielni wyznają wartości etyczne uczciwości, otwartości, odpowiedzialności społecznej i troski o innych.

STUDIO NAGRAŃ, SALA PRÓB - KAPUTT STUDIO

Posted by ' . ' On 18:42


Białystok, ul. Węglowa
Studio nagrań, produkcja dźwięku, sala prób,
gliniane tynki, naturalna akustyka.


Recording studio, sound production, rehearsal room,
straw bale and clay plaster walls, natural acoustic.


kontakt: kaputtstudio@gmail.com

  • www.kaputtstudio.tk

    + record store
  • www.vinylbasement.tk

  •