Kim jesteśmy?

Spółdzielnia POVOLY jest autonomicznym zrzeszeniem osób, które zjednoczyły się dobrowolnie w celu zaspokojenia swoich wspólnych aspiracji i potrzeb ekonomicznych, społecznych i kulturalnych.

DIY - Zrób to sam

Spółdzielnie opierają swoją działalność na wartościach samopomocy, samoodpowiedzialności, demokracji, sprawiedliwości i solidarności.

Wartości

Zgodnie z tradycjami założycieli ruchu spółdzielczego, członkowie spółdzielni wyznają wartości etyczne uczciwości, otwartości, odpowiedzialności społecznej i troski o innych.

WARSZATY BĘBNOWE - ARO-NO

Posted by ' . ' On 04:58


Bębny, rytm , wspólne tworzenie i rozwój.

W programie warsztatów (między innymi):

- nauka gry na perkusjonaliach (djembe, conga, bongosy, boba, szejker, clave i inne)
- nauka grania rytmów świata z podziałem na sekcje
- nauka czytania i pisania nut perkusjonalnych
- nauka podstaw rytmiki
- nauka podstaw harmonii
- wprowadzenie do improwizacji
- nauka tworzenia rytmów
- praca z rytmem w różnych podziałach rytmicznych
- ćwiczenie wyobraźni muzycznej
- i oczywiście tworzenie utworów muzycznych

kontakt: tel. 881688634

  • facebook.com/arono.bebny
  • facebook.com/bebnybialystok


  •