Kim jesteśmy?

Spółdzielnia POVOLY jest autonomicznym zrzeszeniem osób, które zjednoczyły się dobrowolnie w celu zaspokojenia swoich wspólnych aspiracji i potrzeb ekonomicznych, społecznych i kulturalnych.

DIY - Zrób to sam

Spółdzielnie opierają swoją działalność na wartościach samopomocy, samoodpowiedzialności, demokracji, sprawiedliwości i solidarności.

Wartości

Zgodnie z tradycjami założycieli ruchu spółdzielczego, członkowie spółdzielni wyznają wartości etyczne uczciwości, otwartości, odpowiedzialności społecznej i troski o innych.

WYCINANIE PLOTEREM CNC

Posted by ' . ' On 12:34Usługowe wycinanie, grawerowanie ploterem CNC z materiałów własnych i powierzonych w Białymstoku.

Wycinamy głównie w drewnie (deski nowe i stare, klejonka)
i materiałach drewnopochodnych (sklejka, mdf, osb).

Możliwość usługowego wycinania w innych materiałach (dibond, pcv, plexi).


kontakt: povoly@o2.pl | tel. +48 733440569