Kim jesteśmy?

Spółdzielnia POVOLY jest autonomicznym zrzeszeniem osób, które zjednoczyły się dobrowolnie w celu zaspokojenia swoich wspólnych aspiracji i potrzeb ekonomicznych, społecznych i kulturalnych.

DIY - Zrób to sam

Spółdzielnie opierają swoją działalność na wartościach samopomocy, samoodpowiedzialności, demokracji, sprawiedliwości i solidarności.

Wartości

Zgodnie z tradycjami założycieli ruchu spółdzielczego, członkowie spółdzielni wyznają wartości etyczne uczciwości, otwartości, odpowiedzialności społecznej i troski o innych.

TARTAK I STOLARNIA - STARA ROZEDRANKA

Posted by ' . ' On 04:09Stara Rozedranka, 16-100 Sokółka

(ok. 35 km od Białegostoku - siedziba, warsztat i plac doświadczalny Spółdzielni POVOLY)


  • instagram.com/tartakrozedranka

  • facebook.com/tartakrozedranka


  •