Kim jesteśmy?

Spółdzielnia POVOLY jest autonomicznym zrzeszeniem osób, które zjednoczyły się dobrowolnie w celu zaspokojenia swoich wspólnych aspiracji i potrzeb ekonomicznych, społecznych i kulturalnych.

DIY - Zrób to sam

Spółdzielnie opierają swoją działalność na wartościach samopomocy, samoodpowiedzialności, demokracji, sprawiedliwości i solidarności.

Wartości

Zgodnie z tradycjami założycieli ruchu spółdzielczego, członkowie spółdzielni wyznają wartości etyczne uczciwości, otwartości, odpowiedzialności społecznej i troski o innych.

STUDIO NAGRAŃ - KAPUTT STUDIO

Posted by ' . ' On 04:11Studio nagrań, produkcja dźwięku, sala prób na podlaskiej wsi.
Gliniane tynki i drewno, naturalna akustyka.
.


kontakt: kaputtstudio@gmail.com


  • www.kaputtstudio.tk

    + blog:
  • www.vinylbasement.tk  •